Gå direkt till innehåll
Autocirc förvärvar en av Finlands ledande koncerner inom bärgning  och biltransporter

Pressmeddelande -

Autocirc förvärvar en av Finlands ledande koncerner inom bärgning och biltransporter

Autocirc förvärvar Hinaus Sjöberg koncernen, som inkluderar välkända dotterbolaget Autonkuljetus Sjöberg OY. Koncernen är en av Finlands främsta inom bärgning och biltransporter. Verksamheten har sin bas i Helsingforsregionen, men bolagen utför uppdrag i hela Finland samt internationellt. Affären stärker Autocircs möjligheter att bedriva smartare och en mer effektiv logistik på den finska marknaden.

I affären ingår moderbolaget Hinaus Sjöberg OY samt dotterbolagen Autonkuljetus Sjöberg OY, Hinaus Sjöberg Itä-Suomi OY samt Konekuljetus Sjöberg OY. Koncernbolagen har en flotta med sammanlagt 25 bärgningsbilar, 4 bärgningsbilar för tyngre fordon samt 17 biltransporter. Årligen genomförs över 35 000 transporter och cirka 15 000 bärgningsuppdrag. Kunderna är främst försäkringsbolag, bilhandlare och bussbolag.

Bärgning och transporter av fordon till våra bildemonteringar är en förutsättning för att säkra tillgången på bildelar till andrahandsmarknaden. De välskötta bolagen i Hinaus Sjöberg-koncernen kommer ge en ännu starkare plattform för att skynda på omställningen till en cirkulär bildelsindustri. Vi är väldigt glada över att bolagen nu drivs vidare som en del av Autocirc.” säger Lasse Eriksson, Landschef Autocirc Finland.

Sten-Eric Sjöberg, VD Hinaus Sjöberg, säger:
”Vi har långsiktigt byggt en pålitlig verksamhet inom bärgning och biltransporter med bas i Helsingforsregionen. Med vår starka marknadsposition i Finland ser vi fram emot att bli en del av ett större sammanhang och hitta synergier och framgångsrika samarbeten tillsammans med de andra bolagen i Autocirc. Bolagens värderingar och syn på framtiden sammanfaller väl, så det är med stor tillförsikt vi integrerar Hinaus Sjöberg i Autocirc”

Affären är en del av Autocircs långsiktiga strategi att bygga en cirkulär affärsmodell genom förvärv av verksamheter inom olika sektorer i bildelsindustrin. Här är logistik, bärgning och biltransporter en viktig och kompletterande del i kretsloppet där vi återanvänder och förlänger livslängden på begagnade reservdelar.

För mer information kontakta:

Autocirc Finland Oy
Lasse Eriksson, Landschef
+358 (0)500–561 656
www.autocirc.com

Hinaus Sjöberg OY
Sten-Eric Sjöberg, VD
+358 (0)400–442 300
www.hinaussjoberg.fi

Ämnen

Kategorier


Autocirc arbetar för en cirkulär omställning inom fordonsindustrin. Vi ser till att använda bildelar kommer tillbaka på vägarna igen – eller att material och komponenter kan göra nytta i helt andra produkter och sammanhang. Genom att gå från nyproduktion till återanvändning, renovering, nyanvändning och återvinning av bildelar är vi på väg att göra andrahandsmarknaden till förstahandsvalet. Ett hållbart val för en smartare bilindustri och ett bättre alternativ inte minst för nästa generation.

Autocirc grundades 2019 och växer snabbt. Idag har koncernen 52 bolag med drygt 850 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Polen, Tyskland och Frankrike.

Kontakter

Gisela Nordlin

Gisela Nordlin

Presskontakt CMO I Marknads- & Kommunikationschef +46 73 826 76 88

Varje del räknas

Autocirc arbetar för en cirkulär omställning inom fordonsindustrin. Vi ser till att använda bildelar kommer tillbaka på vägarna igen – eller att material och komponenter kan göra nytta i helt andra produkter och sammanhang. Genom att gå från nyproduktion till återanvändning, renovering, nyanvändning och återvinning av bildelar är vi på väg att göra andrahandsmarknaden till förstahandsvalet. Ett hållbart val för en smartare bilindustri och ett bättre alternativ inte minst för nästa generation.

Autocirc grundades 2019 och växer snabbt. Idag har koncernen 52 bolag med drygt 900 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Polen, Tyskland och Frankrike.

Autocirc AB

Österlånggatan 69
503 37 Borås
Sverige