Gå direkt till innehåll
Autocirc publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Pressmeddelande -

Autocirc publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Vi är stolta över att presentera Autocircs Års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

Läs vår Års- och hållbarhetsredovisning online : Autocirc Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Autocirc 2023: Omsättning i miljarder sek 1,9 | Antal anställda: 1042 | Antal bolag: 62

Johan Livered, VD på Autocirc:
"Vi har blivit en ännu tydligare drivkraft för hållbar omställning."

"2023 har varit ett fantastiskt år där vi gjorde flera viktiga investeringar som flyttar fram vår position. Vi fortsatte att stärka vår närvaro i Europa genom våra största förvärv hittills. Samtidigt utvecklade vi vår centrala organisation för att skapa ännu bättre förutsättningar för samarbete och tillväxt.

Vår vision är att uppnå cirkularitet inom bildelsindustrin. Strategin för hur vi når dit är mångfacetterad, men en nyckelfråga är tillgången på alternativ till nyproducerade bildelar. Vi finns på en underskottsmarknad där det alltid är större efterfrågan än vi kan leverera. Här kan vi göra stor skillnad genom vår närvaro på flera marknader. Skalfördelarna med vår verksamhet är inte bara en fråga om volym, utan också hur vi kan skapa en matchning mellan marknader så att vi bättre kan möta efterfrågan.

En annan viktig aspekt för att tillgängliggöra bildelar för återanvändning är samarbete - både inom Autocirc och med externa partners. Under året har vi fokuserat på att dra större nytta av all kompetens som finns hos våra dotterbolag och bli ännu bättre på att arbeta tillsammans. Samtidigt har vi fördjupat våra samarbeten med
ledande försäkringsbolag på våra nordiska marknader. Parallellt med det arbete vi själva gör finns det en oerhörd kraft i samhällsutvecklingen och de politiska initiativen på europeisk nivå. Bland annat är ett nytt EU-direktiv på väg som innebär att även biltillverkarna kommer att behöva verka aktivt för återanvändning. Det är väldigt positiva signaler - både för miljön och för vår affärsmodell. Det är tydligt att hållbarhet är vägen framåt."

För frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Gunilla Andersson, CFO
gunilla.andersson@autocirc.com

Gisela Nordlin, CMO
gisela.nordlin@autocirc.com

Ämnen


Autocirc arbetar för en cirkulär omställning inom fordonsindustrin. Vi ser till att använda bildelar kommer tillbaka på vägarna igen – eller att material och komponenter kan göra nytta i helt andra produkter och sammanhang. Genom att gå från nyproduktion till återanvändning, renovering, nyanvändning och återvinning av bildelar är vi på väg att göra andrahandsmarknaden till förstahandsvalet. Ett hållbart val för en smartare bilindustri och ett bättre alternativ inte minst för nästa generation.

Autocirc grundades 2019 och växer snabbt. Idag har koncernen 65 bolag med drygt 1100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Polen, Tyskland och Frankrike.

Kontakter

Gisela Nordlin

Gisela Nordlin

Presskontakt CMO I Marknads- & Kommunikationschef +46 73 826 76 88

Varje del räknas

Autocirc arbetar för en cirkulär omställning inom fordonsindustrin. Vi ser till att använda bildelar kommer tillbaka på vägarna igen – eller att material och komponenter kan göra nytta i helt andra produkter och sammanhang. Genom att gå från nyproduktion till återanvändning, renovering, nyanvändning och återvinning av bildelar är vi på väg att göra andrahandsmarknaden till förstahandsvalet. Ett hållbart val för en smartare bilindustri och ett bättre alternativ inte minst för nästa generation.

Autocirc grundades 2019 och växer snabbt. Idag har koncernen 52 bolag med drygt 900 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Polen, Tyskland och Frankrike.

Autocirc AB

Österlånggatan 69
503 37 Borås
Sverige